Urheilupsykologia

Urheilupsykologia on tärkeä osa huippu-urheilua

Urheilupsykologialla on tärkeä rooli urheilijan tai joukkueen suorituksen parantamisessa. Tutustu siihen täällä!

Urheilupsykologia on osa laajempaa kokonaisuutta, eli liikuntapsykologiaa. Sillä tarkoitetaan ihmisen käyttäytymisen tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä sekä tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat mm. ne asiat, jotka mahdollistavat tai estävät ihmisten liikuntaharrastuksen aloittamisen. Toisin sanoen pyritään auttamaan ihmisiä aloittamaan tai ylläpitämään liikuntaharrastusta. Toinen liikuntapsykologian alue on urheilupsykologia, joka tähtää huippusuoritusten saavuttamiseen. Kolmas liikuntapsykologian osa-alue puolestaan linkittyy liikuntaan ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Urheilussa menestyminen vaatii paitsi fyysistä suorituskykyä myös henkistä kapasiteettia. Näin on etenkin huipputasolla, jossa erot urheilijoiden tai joukkueiden välillä ovat pienet. Useimmiten tällaisissa tilanteissa ratkaisee urheilijoiden henkinen kapasiteetti ja kyky pystyä huippusuoritukseen paineen alla. Tässä urheilupsykologia astuu mukaan kuvioihin. Koska urheilupsykologia ei ehkä ole kaikille alana tuttu, on syytä avata aihetta hieman tarkemmin, sillä urheilupsykologeilla on merkittävä rooli urheilijoiden ja valmentajien tukena.

Urheilupsykologi urheilijoiden apuna

Suorituskyvyn parantuminen realisoituu luonnollisesti parempana menestyksenä. Eräs urheilupsykologi kertoo, että psyykkisessä valmennuksessa psyykkisiä taitoja opetellaan ja harjoitellaan johdonmukaisesti ja systemaattisesti. Tämä on vain osa totuudesta, sillä samainen urheilupsykologi kertoo havainneensa, että psyykkiseen valmennukseen kuuluu myös mm. neuvomista, mukana kulkemista, tunteiden jakamista sekä esteiden poistamista. Urheilupsykologi kokee urheilijan kanssa iloa, pettymystä, jännitystä ja kaikkea sitä, mitä itse urheilija ja valmentaja kokevat.Urheilupsykologia

Urheilupsykologin työympäristö voi vaihdella paljon. Se voi olla jalkapallokentän viheriö tai sitten Formula ykkösten tai ralliautojen pakokaasuilta tuoksuva varikko tai huoltoalue. Ideana on, että urheilupsykologi kohtaa urheilijan siellä, missä se urheilijalle sopii parhaiten. Tässä apuun tulee myös teknologia, sillä usein asiat hoidetaan puhelimen tai Skypen välityksellä. Tämä on ymmärrettävää, sillä monilla huippu-urheilijoilla kalenteri on täynnä, eikä vapaapäiviä ole montaa.

Urheilupsykologi Suomen olympiajoukkueen tukena

Hannaleena Ronkaisesta tuli Suomen olympiajoukkueen ensimmäinen urheilupsykologi. Hän oli joukkueen mukana Pyeongchangin talviolympialaisissa. Ronkainen oli tukena monelle urheilijalle ja valmentajalle mutta työskenteli etenkin maastohiihdon ja ampumahiihdon parissa. Yhteistyö ei suinkaan alkanut vasta olympialaisissa, vaan se oli ollut käynnissä koko pitkän valmistautumisjakson ajan. Ronkainen itse kuvaili tehtäväkseen olla urheilijan ja valmentajan tukena, ja sitä kautta hän myötäeli urheilijan tuntemuksia.

Henkisen hyvinvoinnin merkitys on oivallettu vasta viime vuosina. Ronkaisen mukaan perinteinen valmennuskulttuuri ei juuri käsittele psyykkisiä seikkoja. Ronkainen toikin mukanaan aivan uuden lähestymistavan, ja urheilijat ovat kiitelleet häntä uuden ja raikkaan näkökulman tuomisesta. Uudesta lähestymistavasta hyötyvät myös valmentajat, jotka saavat psyykkisestä valmennuksesta tukea reflektoinnin sekä erilaisten psykologisten työkalujen kautta. Ronkainen huomauttaa, että ihminen ei ole kone, joten on tärkeää antaa tilaa tunteille.

Psykologian teoriat avuksi

Urheilupsykologia kuuluu tieteenalana psykologian alle, joten on luonnollista, että se hakee psyykkiseen valmennukseen apua psykologian teorioista ja menetelmistä. Ammatissaan urheilupsykologi käyttää psykologian käsitteitä, teorioita sekä menetelmiä. Näiden avulla hän rakentaa käytännönläheisiä toimintamalleja arkiseen työhönsä. Urheilijoiden ja valmentajien lisäksi paitsi keskustellaan tehdään myös harjoituksia, jotka liittyvät tavoitteiden asettamiseen, psykologiseen palautumiseen ja mielikuvien hyödyntämiseen. Tämän lisäksi hypnoosin on havaittu olevan oiva työkalu urheilupsykologien käytössä.

Ronkainen hyödyntää työssään esimerkiksi kognitiivisen ja positiivisen psykologian sekä myös hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Joukkuehenkeä urheilupsykologi voi nostattaa hyvinkin konkreettisilla teoilla. Ronkaisen käyttämä keino on tästä hyvä esimerkki; hän laittoi Suomen olympiajoukkueen yhteiseen kutomisprojektiin. Tämän projektin aikana joukkueen jäsenet kutoivat vuorotellen peittoa presidenttiparin vastasyntyneelle lapselle. Projekti auttoi paitsi luomaan joukkuehenkeä myös rentoutumaan ja vei ajatuksia pois kisojen aiheuttamista paineista.

Missä opiskella?

Mikäli urheilupsykologia tai liikuntapsykologia alkoi kiinnostaa, saatat pohtia, missä sitä voi opiskella. Vastaus on Jyväskylän yliopistossa. Yliopisto kertoo nettisivuillaan, että liikuntapsykologian opiskelijat pääsevät tutustumaan urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeisiin teorioihin, tekniikkoihin ja mekanismeihin. Opiskelijat pääsevät myös tutkimaan ihmisiä ja ihmisten käyttäytymistä erilaisissa liikuntaympäristöissä sekä myös soveltamaan tutkimustietoa käytännön tilanteissa. Huomaa, että Jyväskylän yliopisto tarjoaa liikuntapsykologiaa myös avoimessa yliopistossa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan sanoa, että urheilupsykologia on osa liikuntapsykologian kokonaisuutta ja tähtää urheilijoiden suorituskyvyn maksimointiin. Urheilupsykologien merkitystä on alettu ymmärtää vasta viime vuosina. Urheilupsykologien avusta on annettu myös julkista tunnustusta. Ranskalainen F1-kuljettaja Romain Grosjean kertoi, että urheilupsykologin avulla hänestä tuli paitsi parempi F1-kuljettaja myös parempi isä ja ihminen. Tästä syystä kannatta muistaa myös urheilupsykologien panos, kun seuraavan kerran näemme urheilu-uutisissa urheilijoita, jotka juhlivat menestystä kameroiden edessä.

Lue lisää Hyvä olo, hyvä elämä täältä!